Rzecznicy dostępności w bibliotece – podsumowanie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich kończy w grudniu br. projekt pt.: „Rzecznicy dostępności w bibliotece”, który realizowany był we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier. Jego głównym celem było przygotowanie grupy 20 bibliotekarzy do pełnienia funkcji rzeczników dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym dotkniętych autyzmem. Wybrani bibliotekarze pochodzili z różnych bibliotek, zarówno z wojewódzkich, jak i miejskich, gminnych, szkolnych. Łączyła ich chęć zwiększenia dostępności organizowanych wydarzeń, pozyskania nowych czytelników wśród osób niepełnosprawnych, poszerzenia oferty usług bibliotecznych.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich kończy w grudniu br. projekt pt.: „Rzecznicy dostępności w bibliotece”, który realizowany był we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier. Jego głównym celem było przygotowanie grupy 20 bibliotekarzy do pełnienia funkcji rzeczników dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym dotkniętych autyzmem. Wybrani bibliotekarze pochodzili z różnych bibliotek, zarówno z wojewódzkich, jak i miejskich, gminnych, szkolnych. Łączyła ich chęć zwiększenia dostępności organizowanych wydarzeń, pozyskania nowych czytelników wśród osób niepełnosprawnych, poszerzenia oferty usług bibliotecznych. Łączyła ich chęć zwiększenia dostępności organizowanych wydarzeń, pozyskania nowych czytelników wśród osób niepełnosprawnych, poszerzenia oferty usług bibliotecznych. Uczestnicy projektu przeszli intensywne szkolenia w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i spektrum autyzmu; poznali metody wdrażania zapisów legislacyjnych dot. zapewniania dostępności, w tym cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami, a także praktyczne narzędzia komunikacji z czytelnikiem niepełnosprawnym i umożliwiające im korzystanie z oferty bibliotek. Na przykładzie imprez organizowanych przez Fundację Kultury bez Barier nauczyli się, jak zorganizować wydarzenie dla osób niepełnosprawnych, zarówno stacjonarne, jak i w wirtualnej rzeczywistości.

Wykorzystując nabytą wiedzę uczestnicy projektu opracowali i zrealizowali wydarzenia w swoich środowiskach lokalnych. Mimo pandemii i zamknięcia okresowego bibliotek oraz narzuconych ograniczeń bibliotekarzom udało się zrealizować stacjonarnie lub online wiele atrakcyjnych imprez. Wśród nich znalazły się m.in. spotkania autorskie z tłumaczeniem na PJM, przewodnik po bibliotece dla osób niepełnosprawnych, zbiór informacji o instytucjach kultury dostępnych dla osób niepełnosprawnych, warsztaty z audiodeskrypcji dla młodzieży. Najciekawsze projekty zostały zaprezentowane podczas podsumowania 8. Edycji Festiwalu Kultury bez Barier, który odbywał się w okresie od 25.09. – 4.10. 2020 r. pod hasłem: "Dostępna biblioteka – wymogi/ potrzeby/ możliwości". W spotkaniu online (webinarium) w dniu 20.11. wzięło udział ponad 400 osób. Swoje zrealizowane projekty przedstawiły uczestniczki szkoleń SBP:

  • Dorota Surman (Filia nr 29 MBP we Wrocławiu): Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem
  • Renata Igielska (MBP w Łomży): Histogranie
  • Joanna Kaska (WBP w Olsztynie): Pomysł na dostępność
  • Anna Rutkowska (MBP w Szczecinie): Wirtualna odsłona biblioteki a dostępność cyfrowa.

Prezentacje dostępne są pod adresem: