Wydarzenia związane z projektem w Szczecinie

Festiwal literatury non-fiction

W dniach 25-27 września 2020 r. realizowaliśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie drugą edycję festiwalu OKOlice Literatury: Granice i Pogranicza. Trzy wybrane działania uwzględniały dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

 1. W sobotę 26 września, o godz. 16.00 odbyło się spotkanie autorskie z Cezarym Łazarewiczem, tłumaczone na język migowy.
 2. W niedzielę 27 września o godz. 11.00 odbył się spacer „Mapa i terytorium”, tłumaczony na język migowy. Spacer poprowadził znany szczeciński przewodnik Tomasz Wieczorek.
 3. W niedzielę 27 września, o godz. 14.00 odbyło się spotkanie autorskie z Pawłem Smoleńskim, tłumaczone na język migowy.

Spotkania autorskie były transmitowane online na Facebooku biblioteki, filmy są tam nadal dostępne. Po opracowaniu napisów dla osób niesłyszących będą udostępnione na bibliotecznym kanale na YouTube. Dzięki temu dotrzemy dodatkowo do jeszcze większej liczby odbiorców.

Przed realizacją festiwalu, w ramach działań promocyjnych uczestniczyłam w spotkaniu osób głuchych działających w „Stowarzyszeniu jesteśMY”, zaprosiłam uczestników na festiwal oraz przekazałam materiały promocyjne i książki, które specjalnie pozyskaliśmy od naszego partnera wydawnictwa Czarne. Każdy z uczestników otrzymał ulotkę informacyjna, napisaną powiększoną czcionką i prostym językiem. Spotkanie było na bieżąco tłumaczone na język migowy.

Program festiwalu


Deklaracja dostępności

Kolejnym działaniem było przygotowanie przeze mnie deklaracji dostępności dla mojej instytucji. Było to dla mnie sporym wyzwaniem, mamy 34 filie biblioteczne, które trzeba było opisać pod względem dostępności, jednak dzięki zdobytej podczas szkolenia wiedzy udało mi się przygotować dokument, który zamieszczony jest na stronie internetowej biblioteki. Zostałam przez Dyrektora wyznaczona na koordynatora dostępności.

Deklaracja dostępności MBP w Szczecinie


Szkolenia dla bibliotekarzy

We wrześniu i w październiku zrealizowałam działania skierowane do bibliotekarzy z Polski. Były to webinaria i warsztaty dotyczące komunikacji z osobami z dysfunkcją wzroku, dostępności bibliotek.

 1. Szkolenie „Obsługa czytelników z dysfunkcją wzroku. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w życie kulturalne.” Warsztaty odbyły się 14 września 2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilawie. Uczestnicy: 15 osób.
 2. Szkolenie „dostępność architektoniczna, cyfrowa i kulturalno-informacyjna bibliotek” w ramach zjazdu dla bibliotekarzy z woj. zachodniopomorskiego BiblioLAB. Warsztaty odbyły się 16 września 2020 r. w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Uczestnicy: 5 osób.
 3. Webinarium w ramach Biblioteki Online „Widzieć więcej niż się widzi, wiedzieć więcej niż się wie – czyli o osobach ze szczególnymi potrzebami w bibliotece”

Zobacz film


Podręcznik dostępności dla pracowników MBP w Szczecinie

Wykorzystując moją wcześniejszą wiedzę, jak i nową, zdobytą dzięki udziałowi w cyklu szkoleniowym SBP, przygotowuję podręcznik dostępności dla pracowników mojej biblioteki. Ostatecznie będzie w wersji elektronicznej, wstępnie podzieliłam na rozdziały:

 1. Osoby z niepełnosprawnością wzroku
  • dostępność cyfrowa
  • dostępność architektoniczna
  • dostępność informacyjno-kulturalna
  • komunikacja i savoir-vivre
 2. Osoby z niepełnosprawnością słuchu
  • dostępność cyfrowa
  • dostępność informacyjno-kulturalna
  • komunikacja i savoir-vivre
 3. Osoby z niepełnosprawnością ruchową
  • dostępność architektoniczna
  • komunikacja i savoir-vivre
 4. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
  • dostępność informacyjno-kulturalna
  • komunikacja i savoir-vivre

Opracowanie: Anna Rutkowska