Bez złości mamy więcej radości! – zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W dniu 15 października przeprowadziłam w ramach projektu "Rzecznicy dostępności w bibliotece" zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie z Autyzmem, zespołem Aspergera, uczniowie mający problemy emocjonalne, uczestnicy świetlicy socjoterapeutycznej) pt. "Bez złości mamy więcej radości!".

Uczniowie po zajęciach potrafią rozróżnić i nazwać emocje oraz przypisać je do konkretnej grupy uczuć, wyrażają emocje poprzez ruch i ekspresję plastyczną, a także poznali podstawowe metody radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami. Na zajęciach uczniowie z pomocą nauczyciela rozwiązywali krzyżówkę, słuchali opowiadania i odpowiadali na pytania do niego, wypełniali koła z różnego rodzaju emocjami, starali się rozróżniać melodie smutne i wesołe, wyrażali za pomocą ekspresji plastycznej dane emocje, grali w kalambury o emocjach oraz zagrali w grę – "Kostka emocji".

Zajęcia przebiegały w bardzo przyjemnej atmosferze, a uczniowie byli bardzo zadowoleni z przebiegu zajęć.

Sandra Ratajczak – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim.