Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach

Zasady tekstu łatwego do czytania i rozumienia

Aplikacje do sprawdzenia stopnia trudności tekstu

Tekst łatwy do czytania i rozumienia w praktyce

Dostępność architektoniczna

Materiały na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Przykładowe przedprzewodniki

Organizacja wydarzenia z tłumaczeniem na język migowy

Przykładowe strony dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: