SBP

Osoba do kontaktu:
dr Anna Grzecznowska
Koordynator projektu
kom. 600-077-567
a.grzecznowska@sbp.pl

al. Niepodległości 213
02-085 Warszawa

Fundacja Kultury bez Barier

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Sztajerwald
Koordynator dostępności
tel. 606-693-399
aleksandra@kulturabezbarier.org

ul. Wolska 45/92
01-201 Warszawa

Rzecznicy dostępności w bibliotekach

województwo kujawsko-pomorskie
Anna Zielińska
filia.barcin@biblioteka.barcin.pl
Biblioteka Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
Filia nr 1 w Barcinie
województwo pomorskie

Dorota Domeracka
dorota_domeracka@wbpg.org.pl
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (Biblioteka bez Barier)

Bogusława Jasek
b.jasek@bibliotekagdynia.pl
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni