Oferta szkoleniowa WBP w Olsztynie: Dostępność w bibliotece

Szkolenie skierowane jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy chcą zapoznać się z zapisami w ustawach o dostępności uchwalonych w 2019 r. oraz dla tych bibliotekarzy, którzy uczestniczyli w szkoleniach z tej tematyki, a chcieliby utrwalić swoją wiedzę.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu bibliotekarze zapoznają się z zapisami w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dowiedzą się, jak przygotować deklarację dostępności, jak tworzyć opisy alternatywne do zdjęć i grafik w mediach społecznościowych oraz napisy do multimediów.

Termin: 16.12.2020 r., godz. 10.00-12.00

Miejsce: Internet, platforma Zoom

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona

Trener: Joanna Kaska – pracuje w Dziale Analiz i Współpracy z Regionem WBP w Olsztynie. Uczestniczyła w cyklu szkoleń „Rzecznicy dostępności w bibliotece” realizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich prowadzonych przez ekspertów z Fundacji Kultury Bez Barier. Ukończyła 3 kursy Polskiego Języka Migowego – poziomy: podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany. Pasjonatka tematu dostępności w instytucjach kultury oraz języka migowego i Kultury Głuchych.

Tryb zgłoszeń: Zgłoszenie polega na wysłaniu formularza on-line do 13 grudnia.