Wizyta uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Przemyślu w bibliotece

Alicja Kunert, bibliotekarka Przemyskiej Biblioteki Publicznej brała udział w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier pt. Rzecznicy dostępności w bibliotece. Projekt polegał na przygotowaniu bibliotekarzy do pełnienia funkcji rzeczników dostępności dla osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z autyzmem.

Etapem kończącym szkolenie było zorganizowanie zajęć dla grupy odbiorców w spektrum autyzmu. 24 września zaprosiłam uczniów z klasy III ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Przemyślu, którzy pierwszy raz odwiedzili bibliotekę. Dzieci były bardzo zaciekawione książkami, jakie znajdują się w Dziale dla Dzieci i Młodzieży. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się książki trójwymiarowe, kryjące w sobie mnóstwo tajemnic.

Dzieci były zafascynowane naszym spotkaniem deklarując, że nie jest ono ostatnie, dlatego też zorganizowałam kolejne zajęcia. Niestety sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła nam spotkanie stacjonarne. Przygotowałam zajęcia on-line z bajką kamishibai „Czerwony kapturek” i przekazując materiały do pracy. Uczniowie wykorzystując materiały twórczo pracowali w szkole pod okiem nauczyciela.

Z relacji wychowawcy wiem, że nowa forma zajęć bardzo się spodobała dzieciom, byli zaskoczeni, że Pani, którą spotkali w bibliotece zwraca się specjalnie do nich na dużym ekranie. Twórczo pracowali podczas zajęć, o czym świadczą załączone zdjęcia.