Projekt „W cieniu Wielkiej Bitwy” realizowany w MBP w Legionowie

Projekt „W cieniu Wielkiej Bitwy” realizowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie, a dofinansowany z dotacji „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920” został poświęcony lokalnym opowieściom o ludziach, którzy żyli i działali w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku na terenie Mazowsza. Opowiedział o ich codzienności, trudnych decyzjach i cywilnej odwadze.

Projekt został stworzony z uwzględnieniem dostępności dla osób głuchych i niesłyszących. Wszystkie opowieści tworzące wystawę są tłumaczone na PJM, posiadają napisy i są udostępniane podczas wystawy. Dla części wystawy, pudełka z dziurkami od klucza, powstała audiodeskrypcja i jest dostępna na stronie internetowej razem z innymi materiałami. Z powodu pandemii wystawa nie mogła być szeroko udostępniana, ale planowane są dalsze odsłony wystawy w kolejnych instytucjach Mazowsza co pozwoli rozszerzyć krąg osób dla których będzie dostępna, uwzględniając osoby ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami.

W ramach działań powstała również projektowa strona www.wcieniu1920.pl, gdzie znajdują się wszystkie opowieści i dźwięki z wystawy, tłumaczenie migowe i audiodeskrypcja, a także opis projektu, jego cele i założenia. Można również poznać wszystkich edukatorów, którzy wzięli w nim udział.

W ramach projektu powstała wystawa, dzięki której można zajrzeć przez dziurkę od klucza do najbardziej poruszających historii z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Twórcami wystawy zostali praktycy kultury z Mazowsza: Agnieszka Brzezińska-Brańska, Beata Żurawska, Eliza Łabarzewska, Jolanta Boguszewska, Monika Jankowska, Monika Rejtner, Betina Dubiel.

To właśnie na współpracę mazowieckich bibliotek, muzeów oraz stowarzyszeń, którym bliski jest lokalny wymiar historii, położony został nacisk, jeżeli chodzi o odtwarzanie zwykłych, ludzkich opowieści. Każda część wystawy została poświęcona jednej postaci, która niekoniecznie była zaangażowana w bezpośrednie działania bitewne, ale była częścią ruchu obywatelskiego wspierającego wysiłek wojenny i obronę kraju.

Praca animatorów była świetną okazją do przyjrzenia się roli praktyków kultury w społeczeństwie jako osób wspierających i działających na rzecz Polski wczoraj i dziś.

Wystawa została pokazana w legionowskiej Poczytalni, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie im. Heleny i Stefana Nasfeterów, Mazowieckim Instytucie Kultury i siedzibie Pompy Pomiechówek. Każda zainteresowana instytucja będzie mogła ją wypożyczyć z Legionowa.

Wystawa powstała w wyniku spotkań stacjonarnych: wprowadzającego, dotyczącego audiodeskrypcji oraz dotyczącego budowania opowieści za pomocą obrazów w skrzynkach, a także konsultacji na platformie Zoom. Uczestnicy projektowych warsztatów pracowali przy wsparciu opowiadaczy z Fundacji na Rzecz Kultury WALIZKA: Anny Woźniak, Moniki Mioduszewskiej, Moniki Marciniak.