Projekt „HistoGranie” w MBP w Łomży

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży zdobyła dofinansowanie projektu w 5. edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”, realizowanego przez Podlaski Instytut Kultury w ramach zadania “Bardzo Młoda Kultura” w woj. podlaskim.

Projekt „HistoGranie” to cykl spotkań edukacyjnych, zrealizowany przez Oddział dla Dzieci i Oddział Zbiorów Specjalnych MBP w Łomży i tworzony z myślą o dostępności kultury dla osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany był do młodzieży w wieku 13-16 lat z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z Warsztatu Terapii Zajęciowej działających przy Zakładach Spożywczych "BONA" w Łomży. W projekcie wzięło udział 23 uczestników.

Wybierając uczestników projektu chcieliśmy przyczynić się do poszerzenia idei dostępności kultury i historii lokalnej dla osób niepełnosprawnych. Zakładaliśmy, że po zakończeniu cyklu spotkań jego uczestnicy będą mieli większą świadomość własnej wartości, będą otwarci na nowe wyzwania, rozwiną swoje kompetencje społeczne, rozbudzą pozytywny stosunek do miasta, w którym mieszkają i dostrzegą jego walory.

Wszystkie przygotowane działania edukacyjne projektu „HistoGranie” były merytorycznie dostosowane do potrzeb intelektualnych i fizycznych możliwości grupy docelowej. Zarówno wycieczki edukacyjne, Gra Terenowa, ankieta ewaluacyjna i zadania manualno-plastyczne (lapbooki i gry planszowe) nie sprawiały trudności uczestnikom projektu. Podejmowane wyzwania zaciekawiły historią lokalną, zintegrowały grupy i pozwoliły na twórcze podejście do proponowanych form aktywności (np. samodzielnie narysowany komiks „Spacer po Łomży” przez ucznia Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży). Po każdym przeprowadzonym przez nas działaniu uczestnicy wyrażali pozytywne opinie, byli zaciekawieni kolejnym spotkaniem i wyrażali chęć kontynuacji tego typu działań w przyszłości. Z uwagi na niepełnosprawność osób opiekunowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach i realizowanych zadaniach edukacyjnych. Wspierali podopiecznych swoim pozytywnym nastawieniem, zaangażowaniem oraz motywowali do pokonywania barier i słabości.

Założeniami projektu „HistoGranie” było poszerzenie wiedzy historycznej na temat miasta i regionu, rozwiązanie problemu wykluczenia osób niepełnosprawnych, stworzenie poczucia przynależności do grupy, rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie, zbudowanie relacji – empatii, przełamanie barier oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych i aktywizowanie ich na różnych płaszczyznach rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego.

W Bibliotece dla Dzieci powstała wystawa lapbooków i gier planszowych oraz wystawa fotograficzna dokumentująca realizację projektu.

Podczas spotkania podsumowującego uczestnicy wyrazili chęć kontynuowania współpracy z biblioteką i uczestnictwa w proponowanych przez nas działaniach. Sami byli inicjatorami pomysłów na kolejne przedsięwzięcia edukacyjne, typu wycieczki do miejsc związanych z historią miasta i spotkań z ciekawymi ludźmi.