Aktualności

Rzecznicy dostępności w bibliotece – podsumowanie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich kończy w grudniu br. projekt pt.: „Rzecznicy dostępności w bibliotece”, który realizowany był we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier. Jego głównym celem było przygotowanie grupy 20 bibliotekarzy do pełnienia funkcji rzeczników dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym dotkniętych autyzmem. Wybrani bibliotekarze pochodzili z różnych bibliotek, zarówno z wojewódzkich, jak i miejskich, gminnych, szkolnych. Łączyła ich chęć zwiększenia dostępności organizowanych wydarzeń, pozyskania nowych czytelników wśród osób niepełnosprawnych, poszerzenia oferty usług bibliotecznych.

VI Forum Kultury bez Barier: Dostępna biblioteka – wymogi/ potrzeby/ możliwości

Nikogo nie trzeba przekonywać, że biblioteka to miejsce dla Wszystkich. Ale jak to zrobić, aby była ona dostępna dla naprawdę każdego, np. dla osób z niepełnosprawnościami? Zainspirowani projektem "Rzecznicy dostępności w bibliotece" prowadzonym wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, postanowiliśmy podczas tegorocznego forum skupić się właśnie na kwestii dostępności w bibliotekach. Sprawa jest ważna także z uwagi na obowiązujące prawo – ogłoszone w ostatnim czasie ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nakładają na instytucje publiczne konkretne obowiązki.

Rzecznicy dostępności w bibliotece – za nami I etap projektu SBP

Nikogo nie trzeba przekonywać, że biblioteka to miejsce dla Wszystkich. Ale jak to zrobić, aby była ona dostępna dla osób z niepełnosprawnościami? Dodatkowo ogłoszone w ostatnim czasie akty prawne (ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych  podmiotów publicznych oraz ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) nakładają na instytucje publiczne konkretne obowiązki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

EEA Grants
CC BY-SA 4.0
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Fundacja Kultury bez Barier
Logo