Aktualności

Bez złości mamy więcej radości! – zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W dniu 15 października przeprowadziłam w ramach projektu "Rzecznicy dostępności w bibliotece" zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie z Autyzmem, zespołem Aspergera, uczniowie mający problemy emocjonalne, uczestnicy świetlicy socjoterapeutycznej) pt. "Bez złości mamy więcej radości!".

Wydarzenia związane z projektem w Szczecinie

Festiwal literatury non-fiction

W dniach 25-27 września 2020 r. realizowaliśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie drugą edycję festiwalu OKOlice Literatury: Granice i Pogranicza. Trzy wybrane działania uwzględniały dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Wizyta uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Przemyślu w bibliotece

Alicja Kunert, bibliotekarka Przemyskiej Biblioteki Publicznej brała udział w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier pt. Rzecznicy dostępności w bibliotece. Projekt polegał na przygotowaniu bibliotekarzy do pełnienia funkcji rzeczników dostępności dla osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z autyzmem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

EEA Grants
CC BY-SA 4.0
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Fundacja Kultury bez Barier
Logo