Z książką na sztaludze – niezwykły plener literacko-malarski

4 września Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu zorganizowała plener literacko – malarski pod hasłem „Z książką na sztaludze”. Wydarzenie miało na celu integrację osób niepełnosprawnych z pozostałymi uczestnikami pleneru oraz zapewnienie osobom z różnymi potrzebami równego dostępu do udziału w kulturze.

Postanowiłyśmy wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób niepełnosprawnych. Nasza biblioteka, na dzień dzisiejszy jest miejscem niedostępnym architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Jej siedziba mieści się na II piętrze Urzędu Gminy w Samborcu, by ułatwić osobom niepełnosprawnym możliwość udziału w wydarzeniu zdecydowałyśmy, że zostanie zorganizowane w pobliskim Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Na placu przed Warsztatem Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach spotkali się Podopieczni Warsztatu oraz Uczniowie i Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Śmiechowicach. Uczestnicy pleneru, wykorzystując różne techniki malarskie, stworzyli prace przedstawiające bohaterów z ich ulubionych książek. Obrazy wykonane podczas pleneru można podziwiać na wystawie poplenerowej zlokalizowanej w Urzędzie Gminy w Samborcu.

Plener „Z książką na sztaludze” był częścią II etapu projektu „Rzecznicy dostępności w bibliotekach” prowadzonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Fundację Kultury bez Barier. Przy jego organizacji wykorzystaliśmy wiedzę zdobytą w trakcie I etapu, na który składał się cykl szkoleń online poszerzający wiedzę bibliotekarzy z zakresu implementacji rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i spektrum autyzmu.

Pracownicy naszej biblioteki zadbali by plener odbył się w miejscu dostępnym architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, zapewnili asystę oraz opracowali dostępne materiały promujące wydarzenie: plakaty, zaproszenia oraz opis wydarzenia. Biblioteka zapewniła również wszelkie niezbędne materiały plastyczne oraz oczywiście książki.

Plener był wydarzeniem dostępnym dla wszystkich. Wzięło w nim udział ponad 40 osób, w tym 15 Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Mamy nadzieję, że wprowadzone przy organizacji tego wydarzenia rozwiązania posłużą wszystkim czytelnikom. Chcemy by nasza biblioteka, pomimo ograniczeń architektonicznych, stała się miejscem dostępnym również dla osób z niepełnosprawnościami. Nasz udział w projekcie „Rzecznicy dostępności w bibliotece”, przyczynił się do szukania rozwiązań architektonicznych, poprawiających dostępność dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Samborcu. W planach na najbliższy czas jest budowa windy, co diametralnie zmieniłoby dostępność naszej biblioteki. Jeszcze wiele pracy przed nami, ale mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się wszyscy, bez barier w bibliotece.