Aktualności

Druga wizyta w Bibliotece Uczelni Łazarskiego

W środę, 22 lipca, odbyło się kolejne wyjście do biblioteki znajdującej się na Uczelni Łazarskiego, ulokowanej na ul. Świeradowskiej 43 (sektor F, I piętro). Podczas pierwszej wizyty dowiedzieliśmy się jak wygląda biblioteka i jakim księgozbiorem dysponuje. Pani Dominika, która oprowadzała nas po placówce, zademonstrowała nam także urządzenie dla osób niedowidzących, służące do powiększania tekstu czytanego. Urządzenie to posiada również funkcję czytania tekstu.

Wizyta w Bibliotece Narodowej

biblioteka_narodowa42

W ramach projektu „Bibliotekarzu, zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”, w czwartek (25.06) odwiedziliśmy Bibliotekę Narodową w Warszawie.

Przy wejściu czekały na nas Panie pracujące w bibliotece, które nas ciepło przywitały, po czym skierowały do sali, gdzie przedstawiono nam plan wizyty. Zapoznaliśmy się z historią biblioteki.W trakcie spotkania obejrzeliśmy film „Rzeczpospolita wielu kultur – kolekcja francuska”. Byliśmy pod wrażeniem zmian, jakie zachodziły od jej powstania do chwili obecnej. Dużym zaskoczeniem były dla nas manuskrypty, które zachowały się do dzisiejszego dnia. Wprowadzono nas też w tajniki konserwacji cennych dzieł.

Wywiad z panią Renatą Werpachowską

O projekcie „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” mającym na celu dostosowanie bibliotek do potrzeb osób z autyzmem, z panią Renatą Werpachowską – terapeutką i opiekunem merytorycznego projektu po stronie Fundacji SYNAPSIS rozmawia Marcyś Kowalik – podopieczny Fundacji SYNAPSIS.

Renata Werpachowska: Czy wiesz coś o projekcie „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”?

Marcyś Kowalik: Tak, chodzi o informacje zwrotne dla pracowników bibliotek na temat ułatwień w korzystaniu z bibliotek dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

RW: Rzeczywiście, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zwróciło się do Fundacji Synapsis z prośbą o współpracę. Chcą, żeby biblioteki w Polsce stały się miejscami przyjaznymi dla osób z autyzmem. Ja, natomiast poprosiłam naszych wysokofunkcjonujących podopiecznych z autyzmem i tych z zespołem Aspergera o pomoc w realizacji tego projektu. Projekt będzie polegał na wizytach w różnych bibliotekach, takich jak Biblioteka Narodowa posiadająca bardzo bogate i różnorodne zbiory, ale też małych bibliotekach osiedlowych. Będziemy się zastanawiać, jak dostosować te miejsca do potrzeb osób z autyzmem. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczestników naszego projektu wiemy, że mało osób w ogóle korzysta z bibliotek. Myślę, że biblioteki są bardzo dobrą przestrzenią dla osób z autyzmem. Wiesz dlaczego?

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

EEA Grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
CC BY-SA 4.0
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Fundacja SYNAPSIS
Logo