Aktualności

Biblioteka jako przestrzeń przyjazna dla osób z autyzmem

W Polsce coraz częściej można zaobserwować przykłady projektów i akcji, których celem jest zwiększenie dostępności do przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Oprócz likwidacji barier architektonicznych, przygotowywane są specjalne oferty programowe skierowane dla danej grupy osób niepełnosprawnych. Opracowywane są liczne rozwiązania przydatne osobom z niepełnosprawnością ruchową bądź dysfunkcją wzroku czy słuchu. Większość udogodnień wprowadzanych jest stopniowo, co jest to związane z możliwościami finansowymi danej instytucji. Wszystko po to, aby przeciwdziałać wykluczaniu z życia społecznego osób ze względu na ich niepełnosprawność.

W krajach zachodnich od wielu lat rozwijana jest idea miejsc przyjaznych dla osób z autyzmem (ang. autism friendly spaces). Również w Polsce, coraz częściej podejmowane są działania na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (według badań obecnie najczęściej występującymi zaburzeniami rozwoju u dzieci). Stworzenie szansy osobom z autyzmem na jak najpełniejszy udział w życiu społecznym wymaga uwzględnienia potrzeb tej grupy już na etapie projektowania rozwiązań, a potem w trakcie ich wdrażania. Trzeba wziąć pod uwagę to, że ta grupa osób inaczej poznaje świat, inaczej komunikuje się i w odmienny sposób wyraża swoje potrzeby. Zazwyczaj ludzie z autyzmem są odbierani jako dziwnie zachowujący się i niechętnie nawiązujący kontakt z otoczeniem. Dlatego opracowanie uniwersalnych rozwiązań dedykowanych tej grupie jest procesem złożonym, wymagających od placówki zachowania równowagi pomiędzy potrzebami osób z autyzmem, a możliwościami otoczenia.

Wizyta w Bibliotece Uczelni Łazarskiego

IMG_20150625_120100

 

W czwartek 25 czerwca wybraliśmy się metrem do biblioteki znajdującej się na terenie Uczelni Łazarskiego.

 

W zajęciach uczestniczyli: Ola, Kalina, Maciek, Łukasz oraz terapeuta Konrad. Pracownicy biblioteki opowiadali nam z dużą pasją o swoim miejscu pracy.

Pierwszy przystanek - Przystanek Książka!

18 czerwca wybraliśmy się do Przystanku Książka na wizytę inaugurującą cykl spotkań zaplanowanych w ramach projektu "Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem". Jak tylko przekroczyliśmy próg biblioteki, zwrócił naszą uwagę niekonwencjonalny i bardzo przytulny wystrój. Podczas wizyty poznaliśmy zasady korzystania z biblioteki, sposób katalogowania oraz rozmieszczenia zbiorów. Mogliśmy sprawdzić co znajduje się w ofercie biblioteki, miłą niespodzianką była na pewno możliwość wypożyczania filmów, płyt z muzyką i audiobooków.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

EEA Grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
CC BY-SA 4.0
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Fundacja SYNAPSIS
Logo