SBP

Osoba do kontaktu:
dr Anna Grzecznowska
Koordynator projektu
kom. 600-077-567
a.grzecznowska@sbp.pl

al. Niepodległości 213
02-085 Warszawa

Fundacja Synapsis

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Sztajerwald
Specjalista ds. promocji i wolontariatu
tel. 606-693-399
a.sztajerwald@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa