Synapsis Fundacja dla dzieci i dorosłych z autyzmem

Fundacja SYNAPSIS od 1989 roku realizuje misję pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom.Obejmuje specjalistyczną opieką terapeutyczną osoby z autyzmem, z zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Fundacja prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem, dom treningowy oraz ośrodek informacyjno-prawny.

Organizacja pracuje z dziećmi i dorosłymi osobami z autyzmem, łącząc oddziaływania medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rehabilitacyjne, logopedyczne i socjalne w jednym procesie postępowania terapeutycznego. Rocznie opieką obejmuje ponad 650 rodzin: od niemowląt po osoby dorosłe.

Fundacja jest liderem wśród polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc osobom z autyzmem. Specjalizuje się w diagnozowaniu autyzmu u dzieci poniżej 2 roku życia, działalności szkoleniowej oraz opracowywaniu modelowych rozwiązań i ich upowszechnianiu. Posiada status organizacji pożytku publicznego.