Trzeci i ostatnia wizyta w Bibliotece Łazarskiego miała miejsce 23 lipca, rozpoczęła się od opisu zasad funkcjonowania biblioteki, zaprezentowanego nam przez pracowników tejże instytucji. Przy wykorzystaniu ulokowanych w bibliotece komputerów mieliśmy możliwość zapoznania się z katalogami i bazami danych księgozbioru Uczelni Łazarskiego, jak również mogliśmy skorzystać z nowej formy wypożyczania publikacji oraz czytników e-book.

1_lazarski

W trakcie spotkania pojawiły się liczne pytania dotyczące m.in. dostępności zbiorów, formy ich udostępniania, sławnych absolwentów uczelni, możliwości działania w ramach wolontariatu i pracy w zawodzie bibliotekarza. Przybliżono nam również niektóre kwestie zawarte w regulaminie biblioteki, np. po upłynięciu terminu zwrotu książki naliczana jest opłata specjalna za jej niezwrócenie. Na zakończenie wizyty zostaliśmy oprowadzeni po licznych zakątkach biblioteki, jednocześnie zaprezentowano nam różne udogodnienia ułatwiające korzystanie z biblioteki przez osoby niepełnosprawne, tj. urządzenie powiększające i umożliwiające czytanie tekstu przez lektora, zdalnie sterowane biurka, klawiatury z powiększonymi klawiszami oraz myszka.

2_lazarski