Spis przydatnych materiałów na temat autyzmu i zespołu Aspergera

Przybornik biblioteczny

Trudności wynikające z niepełnosprawności jaką jest autyzm, mają znaczny wpływ na życie codzienne dotkniętych nią osób. Dlatego we współpracy z bibliotekami, terapeutami i osobami z autyzmem opracowywaliśmy pomoce, których głównym celem jest wsparcie osoby z autyzmem w taki sposób, aby była w stanie samodzielnie poradzić sobie w danej sytuacji.
Przygotowywane narzędzia uwzględniają różnice, wynikające z poziomu funkcjonowania u poszczególnych osób. Należy pamiętać, że każde z tych pomocy może być z powodzeniem wykorzystane także przez innych czytelników biblioteki. Zobacz materiały